MainSite mapFeedback
ro | ru | en
       Legislation
       Contact us


Login

login:
pass:
Registration


Directors

Cristina Nicolaescu

Director of Î. S. "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"

Studies and specialization
  • 1997-2002: Facultatea Cadastru şi Organizarea Teritoriului, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • 2007-2011: Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
  • 2011 - Management Public Modern, Academia de Administrare Publică
  • 2013 - Managementul proiectelor europene, Centrul de dezvoltare personală şi antreprenorială ASCENDING
Personal activity
  • 2003-2006: Inginer în domeniul evaluării şi inventarierii bunurilor imobile, OCT Criuleni
  • 2006-2008: Inginer-şef, Î. S. "Cadastru", filiala OCT Chişinău
  • 2008-2010: Şef direcţie lucrări cadastrale şi formarea bunurilor imobile, Î. S. "Cadastru"
  • 2010-2011: Şef direcţie standardizare, Î. S. "Cadastru"
  • 2011-2013: Şef direcţie cadastrul bunurilor, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

 News

News archive

Links