Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


Delimitarea terenurilor proprietate publică

Delimitarea terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate
publică a unităţilor teritorial-administrative


 Delimitarea terenurilor proprietate publică - procesul de identificare a apartenenţei terenurilor proprietate publică, inclusiv determinarea domeniului proprietăţii (public şi privat), de stabilire a hotarelor terenurilor proprietate publică, elaborare a documentaţiei cadastrale în scopul autentificării dreptului deţinătorului de teren şi înregistrarea terenurilor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi II, inclusiv pe domenii, în registrul bunurilor imobile.

Terenuri proprietate publică a statului
– terenurile de interes naţional, regimul de drept în care proprietatea aparţine statului.

Terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoraile
– terenurile de interes local regim de drept în care proprietatea aparţine satului (comunei), oraşului (municipiului), raionului, UTA Găgăuzia.

 În concordanţă cu programul de sprijin elaborat de către Guvern, proiectele de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, urmăresc identificarea, gestionarea eficientă, transparenţă şi protecţia terenurilor publice.

Necesitatea. În ultima perioadă procesul de privatizare ilegală a terenurilor aflate în proprietate publică s-a intensificat semnificativ, din motivul lipsei unui sistem informaţional bine determinat, privind gestionarea de către autorităţile publice centrale şi locale a acestor terenuri. Astfel terenurile proprietate publică a statului şi terenurile proprietate publică a unităţilor teritorial-administrative, nu pot fi monitorizate şi protejate, atît timp cît nu este asigurată evidenţa corectă a datelor, referitor la materialele de delimitare. Prin urmare, neexecutarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică, implică un numar mare de nelegiuiri (gestionarea neautorizată a terenurilor, neimpunerea fiscală, privatizarea ilicită, subminarea investiţiilor, neacumularea veniturilor bugetare, etc.)

Obiectivul general. Terenurile proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale vor fi delimitate în proporţie de 100% (toate terenurile).

Scopul. Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, are drept scop:
  • protecţia şi gestionarea eficientă a terenurilor proprietate publică a statului în interesul deţinătorilor de terenuri şi al Republicii Moldova;
  • protecţia şi gestionarea eficientă a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi II în interesul deţinătorilor de terenuri şi al unităţilor administrativ-teritoriale respective.

Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului este responsabil pentru asigurarea executării lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică, acordarea suportului metodologic, va stabili componenţa, conţinutul şi modul de efectuare a lucrărilor de delimitare prin cooperare cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în comun cu autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I şi II.

Proiectele de delimitare a terenurilor proprietate publică realizate/în curs de realizare de către
Institutul de Proiectări din anul 2008 pînă în prezent:
Localităţile unde Institutul de Proiectări efectuează lucrări de delimitare a terenurilor proprietate publică:
 
Rezultate. În temeiul executării lucrărilor de delimitare sunt aşteptate următoarele rezultate:
  •  înregistrarea terenurilor proprietate publică a statului şi unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi II pe domenii (public şi privat), fapt care asigură protejarea drepturilor asupra terenurilor proprietate publică şi integritatea terenurilor în hotare stabilite;

  • identificarea înstrăinărilor ilicite a terenurilor proprietate publică a statului de către autorităţile publice locale şi informarea autorităţilor centrale pentru întreprinderea măsurilor de rigoare, evitarea înstrăinării ilicite pe parcurs;

  • identificarea erorilor comise în cadrul elaborării proiectelor de organizare a teritoriului a gospodăriilor ţărăneşti şi, respectiv, la înregistrarea terenurilor, ca urmare - informarea autorităţilor publice locale pentru planificarea măsurilor de corectare a erorilor şi corectarea acestora, după caz (ex.: suprapunerea cu terenurile proprietate publică), fapt ce conduce la ridicarea calităţii datelor cadastrale;

  • organizarea şi efectuarea în paralel a lucrărilor de actualizare şi stabilire a hotarelor administrativ-teritoriale, lichidînd necoincidenţele (erorile) cu situaţia reală din teren;

  • asigurarea autorităţilor administraţiilor publice locale cu datele veridice pentru gestionarea terenurilor, inclusiv ţinerea cadastrului funciar, stabilirea preţului normativ la înstrărinarea terenurilor publice din domeniul privat, etc.

Realizarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anii 2014 – 2018 se va efectua din sursele bugetare şi alocate anual Agenţiei Relaţii Funcaire şi Cadastru conform Programului.

PLANUL CADASTRAL
al terenurilor proprietate a UAT
or. Hînceşti, raionul Hînceşti, delimitate în limita
sectorului cadastral 5301204


PLANUL CADASTRAL
al terenurilor propreitate a UAT Mingir, raionul Hînceşti,
delimitate în limita hotarelor sectoarelor cadastrale
5345201, 5345203, 5345401, 5345402 


Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri