Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


Dare în locaţiune a bunurilor imobile (încăperi)

Autoritatea contractanta Intreprinderea de Stat „Institutul de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului”
Adresa Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ialoveni, 100b
Telefon/fax (+373 22) 284387 / 284501
Website www.ipot.md

Serviciile prestate: Organizarea licitaţiei pe data de 11.10.2021 ora 14:00 privind darea în locaţiune a bunurilor imobile (încăperi), neutilizate, gestionate de Î.S. „Institutul de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului” 

Date despre bunuri propuse pentru dare în locaţiune:

Mun. Chişinău, sect. Centru,  str. Ialoveni 100b
Destinaţia / modul de folosinţă depozit
amplasament clădire admin. etajul 1
suprafaţa totală, m.p. 35,1
cuantumul chiriei anuale, lei, incl. TVA 14536,34

Acontul constituie 10 % din plata stabilită pentru dreptul de locaţiune. Taxa de participare este de 600 lei pentru persoane fizice şi 1200 lei pentru persoane juridice. Pasul licitaţiei nu va fi mai mic de 10 la sută din preţul de expunere, dar nu mai mare de 50 la sută.

Rechizite bancare Î.S. ,,IPOT”:
Cod fiscal – 1003600092216
Cod IBAN – MD24AG000000022514040246
BC ,,Moldova Agroindbank” SA filiala Miron Costin Chişinău
Cod bancă: AGRNMD2X710
Cod TVA -0202396
Cererile de participare se depun pînă la data de 08.10.2021, ora 16:00


Alte condiţii (prezentarea la solicitarea autorităţii contractate):
a) cererea in forma stabilită;
b) date generale (adresa juridică, adresa sediului, telefon, fax, e-mail, rechizitele bancare, etc.);
c) copia certificatului de înregistrare, copia extrasului persoanei juridice;
d) copia extrasului persoanei juridice / copia buletinului de identitate;
e) documentul bancar ce confirm achitarea acontului în mărime de 10 % din preţul initial şi a taxei de participare.

Persoana de contact
Numele: Victor Lozovan
Telefon de serviciu: 0 22 72-35-74
Telefon mobil: +373 67443007
e-mail: vlozovan@ipot.md


[24-09-2021]


Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri