Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


Invitatie de prezentare a ofertelor de prestarea serviciilor de evaluare

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor de prețuri

Autoritatea contractanta Intreprinderea de Stat „Institutul de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului”
Adresa Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ialoveni, 100b
Telefon/fax (+373 22) 284387 / 284501
Website www.ipot.md

Сеrințele de baza: prestarea serviciilor conform prevederilor Legii nr. 989/2002 cu privire la activitate de evaluare.

Serviciile solicitate:

  • Servicii de evaluare a despăgubirii în urma exproprierii dreptului de folosință temporară a porţiunilor de teren din terenurile agricole, proprietate private/publică;
  • Servicii de evaluare a despagubirii în urma distrugerii premature a plantatiilor anuale, multianuale si ierburilor perene, despagubirii în urma distrugerii premature a plantatiilor forestiere.
     

Zona de lucru: culuarul de lucru pentru construcţia liniei electrice LEA Vulcaneşti-Chişinău.

Volumul estimativ: Plantaţii multianuale amplasate pe cca. 75-100 de terenuri agricole, plantaţii anuale şi ierburi perene amplasate pe cca. 350-375 de terenuri agricole.

Valoarea estimativă: 150000 lei MDL, fără TVA

Termen de prestare a serviciilor:
26.04.2022 – 15.05.2022

Particularităţi de prestare a serviciilor:

  • cu ieşirea în teren pentru evaluarea despagubirii în urma distrugerii premature a plantatiilor multianuale şi forestiere
  • fără ieşirea în teren pentru evaluarea despagubirii în urma distrugerii premature a plantatiilor anuale si ierburilor perene;
  • transport este asigurat din partea comanditarului;
  • prezentarea etapizată a rapoartelor de evaluare (pe măsura întocmirii rapoartelor) – 1 ex. original, 1 - format .pdf .

Prezentarea ofertelor: Data limită de depunere a ofertei - 20.04.2022, ora 16:00

Ofertantul va prezenta oferta la sediul Întreprinderii de Stat " Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului ", mun. Chişinău, str. Ialoveni100B sau prin intermediul e-mail: info@ipot.md

Alte condiţii:
a) date generale (adresa juridică, adresa sediului, telefon, fax, e-mail, rechizitele bancare, etc.);
b) copia certificatului de înregistrare, copia extrasului persoanei juridice;
c) copia licenţei de activitate în domeniu / copia certificatului evaluatorului;
d) lista participanţilor în proiect (cel puţin 2 evaluatori certificaţi)
e) oferta comercială pentru fiecare tip de serviciu;
f) oferta comercială pentru volum sumar;
e) copia ultimului raport financiar.

Persoana de contact
Numele: Cristina Stoianov
Telefon de serviciu: 0 22 72-35-75
e-mail: cstoianov@ipot.md

[04-04-2022]


Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri