Pagina principalăHarta site-uluiFeedback
ro | ru | en
       Legislaţie
       Locuri vacante
       Contactează-ne


Logare

login:
parola:
Înregistrare


ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator

ANUNȚ
pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii
de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Consiliul de administrație al Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” (în continuare – Consiliul de administrație), în temeiul Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Hotărârea Guvernului nr.484/ 2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Ordinului Agenției Proprietății Publice nr. 189 din 16.06.2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” precum şi Procesul-verbal al Consiliului de administrație nr. 8 din 06.09.2022, anunță concursul pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” poate fi accesat pe pagina web: www.app.gov.md și www.ipot.md

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs:
Termenul limită de depunere a dosarului de participare la concurs este data de 26 septembrie 2022, ora 1600.

Locul depunerii dosarului:
Dosarele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, va fi depus la sediul întreprinderii: or. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni, 100 B, bir. 202

Persoana de contact:
dna Elena Bucșanu, secretar al Consiliului de administrație, persoană responsabilă de recepționare a dosarelor de participare la concurs, tel: 022-72-36-27
e-mail: info@ipot.md
Dosarul de participare la concurs poate fi depus de luni până vineri, orele 0800-1200, 1245-1645 cu excepția zilelor de sărbătoare (nelucrătoare).

Cerințe față de candidați:
Candidatul la funcția de Administrator al întreprinderii va întruni următoarele cerințe:
a) cunoaște limba română;
b) deține studii superioare sau echivalentul lor;
c) a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;d) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
e) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
f) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
g) nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
Lista documentelor necesare pentru a participa la concurs:
a) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico - financiare a Întreprinderii;
b) curriculum vitae (CV);
c) copia de pe buletinul de identitate;
d) copia de pe diploma de studii;
e) referințe profesionale (nu mai puțin de două);
f) cazierul judiciar;
g) declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al întreprinderii de stat conform anexei nr.5 din Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”;
h) copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
i) certificatl care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională, după caz.

BIBLIOGRAFIE
1. Constituția Republicii Moldova;
2. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
3. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997;
4. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
5. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
6. Legea nr. 121/2007 privind administrarea și dezetatizarea proprietății publice;
7. Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
8. Legea integrității nr. 82/2017;
9. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
10. Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
11. Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice;
12. Legea nr. 272/2011 apelor;
13. Legea nr. 1247/1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrului funciar de stat și monitoring funciar;
14. Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile;
15. Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pământului;
16. Legea nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile;
17. Hotărârea Guvernului nr.110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al întreprinderilor de stat și al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului;
18. Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică;
19. Hotărârea Guvernului nr. 500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.
20. Hotărârea Guvernului nr. 483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate;
21. Hotărârea Guvernului nr. 480/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
22. Hotărârea Guvernului nr. 351/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat.

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În cazul survenirii unor modificări ulterioare, participanții vor fi anunțați.

[07-09-2022]


Noutăţi

Arhiva de știri

Link-uri