На главнуюКарта сайтаFeedback
ro | ru | en
       Вакансии
       Контакты


Войти на сайт

логин:
пароль:
Зарегистрироваться


Землеустройство

 
Servicii din domeniul organizării teritoriului şi reglementării regimului proprietăţii funciare
  • Elaborarea dosarului privind schimbarea categoriei de destinaţie şi/sau modului de folosinţă a terenurilor
  • Elaborarea proiectului privind infiinţarea plantaţiilor perene şi bacifere (livezi, vii, pomuşoare, pepiniere, etc.)
  • Elaborarea proiectului de protecţie antierozională şi contra alunecărilor de teren
  • Elaborarea schemei de folosire şi protecţie a resurselor funciare
  • Elaborarea proiectului de creare a fîşiilor forestiere
  • Elaborarea proiectului OT (alte)
  • Elaborarea dosarului privind transmiterea/schimb a terenurilor
  • Elaborarea proiectului de atribuire a terenurilor pentru necesităţi de construcţie şi agricultură
Evidenţa şi monitoringul folosinţelor funciare
  • Lucrări pentru evidenţa folosinţelor funciare
  • Monitoringul folosinţelor funciare


Новости

Архив новостей

Ссылки